Bezwaar Wia Uitkering - Advocatenkantoor

Gepubliceerd dec. 08, 22
6 min read

Recht Op Vrije Advocaatkeuze In Een Uwv-procedure

nl vindt u onder andere advocaten die aangesloten zijn bij Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Sociale zekerheidsrecht - Ervaren advocaten. Zo bent u als rechtzoekenden verzekerd van de best mogelijke juridische ondersteuning bij vragen en/of geschillen over WIA uitkeringen. Wanneer u bijna twee jaar ziek bent, door de ziekte minder kunt werken en daardoor niet hetzelfde als voorheen kunt verdienen, kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Zaak Gewonnen Tegen UwvWajong Uitkering Bezwaar Uwv

De hoogte van de WIA uitkering hangt af van uw arbeidsverleden. U krijgt de loongerelateerde uitkering minimaal drie maanden (WIA Specialist - Advocatuur). Met een bepaalde formule wordt het arbeidsverleden in jaren opgeteld; dit aantal kan afwijken van het aantal werkzame jaren! Vervolgens krijgt u per jaar arbeidsverleden in beginsel één maand loongerelateerde uitkering.

Er moet aan tal van voorwaarden voldaan worden om in aanmerking te komen. Het is daarom belangrijk dat er niks wordt vergeten. Een advocaat die zich in deze materie heeft gespecialiseerd, kunt u vinden op Advocatenkantoren. nl. Het is van belang om de uitkering tijdig aan te vragen. U moet de aanvraag uiterlijk in de 93e week doen dat u ziek bent.

Rechtsbijstandsverzekering Vergoedt Advocaatkosten

Het is dus zeer van belang om tijdig de uitkering aan te vragen om te voorkomen dat u misgrijpt. Wanneer er geen werkgever is, bijvoorbeeld omdat u een Ziektewetuitkering krijgt, kan er onder omstandigheden toch een WIA uitkering plaatsvinden. U moet er dan samen met het UWV alles aan hebben gedaan om toch weer aan het werk te kunnen - uwv advocaat.

Een gespecialiseerd advocaat kan u hierover meer vertellen. Op deze pagina treft u een compleet overzicht van advocaten gespecialiseerd op het gebied van WIA uitkeringen. Voor een goede match met een advocaat, kunt u een regio selecteren om zo uitsluitend advocaten te vinden die actief zijn binnen de gekozen regio.

nl kunt u uw rechtszaak en/of rechtsvraag doorsturen naar de gekozen advocaat. Staan er geen advocaten vermeld op deze pagina of kunt u geen keuze maken tussen de advocaten? Vult u dan het helpdesk formulier in! Zodra uw aanvraag is ontvangen, zullen onze juridische medewerkers uw aanvraag beoordelen. Tijdens de beoordeling kan het zijn dat er aanvullende informatie is vereist.

Goede Advocaat Tegen Het Uwv?

Houdt u er dan ook rekening mee dat u gebeld kunt worden. Advocaat Uitkering - Bezwaar UWV, SVB en Bijstand. Wij streven ernaar binnen 1 werkdag uw aanvraag of rechtsvraag te beoordelen en u verder te informeren over het proces van in contact komen met een WIA uitkering advocaat. De juridische ondersteuning en diensten van de vertoonde advocaten zijn voor particulieren, bedrijven, overheden en instellingen beschikbaar.

Bij Advocatenkantoren. nl vindt u geen juristen, maar uitsluitend WIA uitkering advocaten die zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOv, A).

Indien u door uw ziekte nog maar 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen en u bent bijna 2 jaar ziek bent, heeft u misschien recht op een WIA-uitkering. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit 2 regelingen, namelijk WGA en IVA.

Hoe Werkt Een Bezwaarprocedure Bij Uwv?

Sociaal Zekerheidsrecht OndersteuningWw-uitkering - Advocaat Bezwaar Uwv

IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als uit de beoordeling van het UWV blijkt dat u 20% of minder van uw oude loon kunt verdienen en dat dit in de toekomst vrijwel zeker ook zo blijft. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent, uit de beoordeling van het UWV blijkt dat u 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen en u (in de toekomst) kunt werken.

Welke WGA-uitkering u krijgt, hangt af van uw situatie. Meestal ontvangt u eerst een loongerelateerde uitkering. Daarna volgt óf een loonaanvullingsuitkering óf een vervolguitkering. Loongerelateerde uitkering (LGU) U krijgt een loongerelateerde uitkering (LGU) als het volgende voor u geldt: – U kunt door ziekte 65% of minder verdienen van uw oude loon;– En u heeft in de 36 weken vóór uw eerste ziektedag, in minstens 26 weken gewerkt.

Loonaanvullingsuitkering (LAU) U krijgt een loonaanvullingsuitkering in de 2 volgende situaties: U kunt nu maximaal 20% van uw oude loon verdienen, maar in de toekomst kunt u waarschijnlijk meer verdienen en u komt niet (meer) in aanmerking voor de loongerelateerde uitkering. U kunt door ziekte 65% of minder van uw oude loon verdienen en u verdient minstens de helft van wat u kunt verdienen en u komt niet (meer) in aanmerking voor de loongerelateerde uitkering.

Een Eerlijke Kans Tegen Het Uwv?

Beoordeling door de verzekeringsarts De verzekeringsarts van UWV wil een beeld krijgen van uw lichamelijke of psychische klachten. Waar heeft u last van en hoe ontwikkelt dat zich? Hij beoordeelt wat u wel en wat u niet kunt doen. En of u daarbij last heeft van pijn of andere problemen - Tips voor het bezwaar maken tegen de WIA beslissing.

Meestal vraagt de arts ook naar uw dagelijkse bezigheden of hobby’s. En als het nodig is, doet de arts een lichamelijk onderzoek. Soms wil de verzekeringsarts nog overleggen met uw huisarts of specialist. Of heeft hij van hen aanvullende gegevens nodig. De arts vraagt uw toestemming hiervoor. Wat hij van uw huisarts of specialist te horen krijgt, mag hij alleen met u bespreken.

Blijkt uit het gesprek met de arts echter dat u nu niet kunt werken en in de toekomst vrijwel zeker ook niet, dan krijgt u misschien een IVA-uitkering en zal het UWV afzien van een arbeidsdeskundige beoordeling. Beoordeling arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige beoordeelt wat voor werk u (nog) kunt doen en hoeveel u daarmee zou kunnen verdienen.

Advocaat Wia Uitkering - Advocatenkantoor

En hij kijkt natuurlijk naar uw mogelijkheden en beperkingen die de verzekeringsarts heeft vastgesteld. Indien u 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen krijgt u een WIA-uitkering. De arbeidsdeskundige kiest 3 soorten werk die geschikt voor u zijn en bekijkt wat u met deze 3 banen kunt verdienen.

Dit verschil bepaalt uw arbeidsongeschiktheidspercentage en geeft dus aan wat u nu niet meer kunt verdienen met werk. Maak bezwaar tegen het UWV en krijg het geld waar u recht op heeft Binnen 8 weken na uw WIA-aanvraag weet u of u een WIA-uitkering krijgt - WIA-uitkering na herkeuring. Indien nodig kan het UWV deze termijn echter verlengen, in welk geval u per brief geïnformeerd wordt over de nieuwe beslisdatum.Als achteraf blijkt dat u geen recht heeft op de WIA-uitkering moet u het voorschot echter terugbetalen. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag kunt u daar bezwaar tegen indienen bij het UWV. Het bezwaar moet binnen zes weken worden ingediend. Na deze termijn wordt het besluit van het UWV onherroepelijk en zal uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard (WIA uitkering Advocaat).

Meer van No Cure No Pay

Navigation

Home

Latest Posts

Bezwaarschrift Uwv

Published Dec 27, 22
9 min read

Afwijzing Wia - Maak Op Tijd Bezwaar!

Published Dec 27, 22
6 min read

(Wia) Wet Werk En Inkomen Naar Arbeidsvermogen

Published Dec 26, 22
6 min read